Režie tohoto skvělého galavčera se ujala Lenka Vinická.